Über Credo Blattgold Credo Gourmet Gold und Silber Videos Anleitung

Cła i podatki

W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej mogą zostać pobrane dodatkowo cła, podatki i inne opłaty.

Informacje na temat ceł:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/cu stoms_tariff/index_de.htm

Informacje na temat podatku obrotowego od towarów importowanych:
http://auskunft.ezt-online.de

Informacje dotyczące Szwajcarii:
http://xtares.admin.ch/tares